--> Skip to main content

Simulasi CAT CPNS Online Soal TIU Sinonim Persamaan Kata

Simulasi CAT CPNS Online Soal TIU Sinonim Persamaan Kata - Pendaftaran CPNS segera dilaksanakan untuk itu persiapan yang matang harus segera dilakukan. Persiapan tersebut meliputi persiapan berkas fisik dan berkas online yang akan di upload.
Simulasi CAT CPNS 2018, latihan soal TKD cpns dan pembahasannya, simulasi cat TWK cpns online, simulasi cat TIU cpns online 01, simulasi cat TKP cpns online, simulasi cat Soal Sinonim cpns online

Selain itu persiapan yang juga tidak kalah pentingnya adalah persiapan pengetahuan anda dalam menghadapi Soal CPNS. Untuk itu sebaiknya anda Latihan Simulasi Soal CAT CPNS Online 2019-2020 yang akan kami hadirkan berikut ini dan tentunya ini akan membantu anda dalam memahami bentuk soal yang akan dijawab nantinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa jenis soal untuk tes CPNS itu beragam dan salah satunya adalah Tes Persamaan Kata yang dikenal dengan istilah Sinonim. Maka dari itu kami sediakan Contoh Soal CPNS Tes Intelejensi Umum Persamaan Kata ( SINONIM ) yang diharapkan dapat menjadikan anda paham akan karakteristik soal CPNS.

Latihan Online Soal Tes Intelejensi Umum Persamaan Kata


Silahkan anda Latihan Online Tes CPNS Soal Sinonim Persamaan Kata melalui soal di bawah1. ELABORASI = . . . . . . . .
A. Penyusunan dalil
B. Pendadaran
C. Penjelasan terperinci
D. Kontrak kerja
E. Penugasan untuk kerja

2. KONVENSI = . . . . . . . .
A. Kebijakan
B. Kesamaan
C. Kesimpulan
D. Kesepakatan
E. Keputusan

3. APORISMA = . . . . . . . .
A. Apriori
B. Maksimal
C. Bentuk
D. Pendekatan
E. Prima

4. DEHIDRASI = . . . . . . . .
A. Deliberasi
B. Proses penyusutan air
C. Kehilangan cairan tubuh
D. Dekapitalisasi
E. Proses penyaringan

5. PORTO = . . . . . . . .
A. Segel
B. Materai
C. Perangko
D. Biaya
E. Dana

6. SEREBRUM = . . . . . . . .
A. Otak besar
B. Otak kecil
C. Selebritis
D. Balneum
E. Upacara

7. MOBILITAS = . . . . . . . .
A. Motivasi
B. Lalu-lintas
C. Dinamis
D. Gerak
E. Dorongan

8. BONAFIDE = . . . . . . . .
A. Tegar
B. Jenis bonsai
C. Catatan
D. Surat berharga
E. Dapat dipercaya

9. SINE QUA NON = . . . . . . . .
A. Selalu negatif
B. Kelengkapan
C. Air mineral
D. Harus ada
E. Tiada berair

10. KLEPTOFOBIA = . . . . . . . .
A. Takut kecurian
B. Penyakit suka mencuri
C. Tergila-gila
D. Terbayang
E. Berlebih-lebihan

11. KOLUSI = . . . . . . . .
A. Suap
B. Manipulasi
C. Kongkalikong
D. Korupsi
E. Sembunyi

12. EKAMATRA = . . . . . . . .
A. Estimasi ukuran
B. Suku tunggal
C. Fisika
D. Metafisika
E. Gradien

13. PROTEKSI = . . . . . . . .
A. Pengawalan
B. Perlindungan
C. Pengawasan
D. Pengamanan
E. Penjagaan

14. BAGAK = . . . . . . . .
A. Bergaya
B. Nama burung
C. Penakut
D. Seperti
E. Pemberani

15. TANGKAL = . . . . . . . .
A. Cegah
B. Tak mempan
C. Lelang
D. Rangkul
E. Mempan

16. VIRTUAL = . . . . . . . .
A. Hiponema
B. Maya
C. Nyata
D. Virgin
E. Impian

17. FRIKSI = . . . . . . . .
A. Kasar
B. Licin
C. Desakan
D. Sedih
E. Tidak berdaya

18. HUKUMAN = . . . . . . . .
A. Aturan
B. Penjara
C. Denda
D. Delik aduan
E. Larangan

19. HIBRIDA = . . . . . . . .
A. Cepat berbuah
B. Tanaman rendah
C. Cangkokan
D. Antar tanaman
E. Bibit unggul

20. RESIDU = . . . . . . . .
A. Reduksi
B. Remisi
C. Sisa
D. Ampas
E. Hasil

21. AKURAT = . . . . . . . .
A. Ralat
B. Saksama
C. Selidik
D. Limit
E. Aproksimasi

22. CLASS = . . . . . . . .
A. State
B. Kamar
C. Ruangan
D. Tingkatan
E. Group

23. CANGGIH = . . . . . . . .
A. Sophisticated
B. Sulit
C. Mutakhir
D. Kompleks
E. Sukar

24. OTODIDAK = . . . . . . . .
A. Rehabilitasi kerusakan tulang
B. Cara belajar siswa aktif
C. Pendidikan luar biasa
D. Cara mengajar anak tuna grahita
E. Maju dengan belajar sendiri

25. LATIF = . . . . . . . .
A. Atraktif
B. Bersahaja
C. Aktif
D. Natural
E. Indah

26. GAJI = . . . . . . . .
A. Honor
B. Bonus
C. Tunjangan
D. Pekerjaan
E. Pencaharian

27. REGISTRASI = . . . . . . . .
A. Jadwal ulang
B. Pengaturan
C. Register
D. Pendaftaran Kembali
E. Pendaftaran

28. BOGA = . . . . . . . .
A. Makanan nikmat
B. Resep
C. Menu
D. Pakaian pengantin
E. Pakaian kebesaran

29. EKLIPS = . . . . . . . .
A. Gerhana
B. Penjepit buku
C. Garis khatulistiwa
D. Gaya gravitasi
E. Lonjong

30. MUKJIZAT = . . . . . . . .
A. Takjub
B. Barakah
C. Karamah
D. Safaat
E. Ashifa

31. DEDIKASI = . . . . . . . .
A. Track record
B. Pengabdian
C. Pengampunan
D. Karier
E. Pekerjaan

32. PROVOKASI = . . . . . . . .
A. Menakut-nakuti
B. Adu domba
C. Pancingan
D. Mengundang musuh
E. Promotor

33. ANULIR = . . . . . . . .
A. Pemberatan
B. Abolisi
C. Regresi
D. Penambahan
E. Analisa

34. GASAL = . . . . . . . .
A. Unik
B. Aneh
C. Gabah
D. Genap
E. Ganjil

35. BULAT = . . . . . . . .
A. Bola
B. Lingkaran
C. Bundar
D. Lonjong
E. Oval

36. ALTERNATIF = . . . . . . . .
A. Cara lain
B. Prosedur pemecahan
C. Prinsip dasar
D. Main stream
E. Pedoman

37. BONANZA = . . . . . . . .
A. Peternakan
B. Perayaan
C. Judul sinetron
D. Daerah subur
E. Sumber kesenangan

38. ZENIT = . . . . . . . .
A. Bintang
B. Langit
C. Puncak
D. Jenis batu
E. Batu

39. KOORDINATOR = . . . . . . . .
A. Bos
B. Ayah
C. Ketua
D. Kepala
E. Manajer

40. EKSKAVASI = . . . . . . . .
A. Tangga elevator
B. Penggalian
C. Pertolongan
D. Penggalian
E. Pengangkutan

41. KONTRAS = . . . . . . . .
A. Perpecahan
B. Tidak suram
C. Jelas
D. Cerah
E. Perbedaan nyata

42. NUANSA = . . . . . . . .
A. Anasir
B. Perbedaan makna
C. Aspek
D. Wawasan
E. Cakrawala

43. EKSODUS = . . . . . . . .
A. Penampungan
B. Pengusiran
C. Penguatan
D. Sisi miring
E. Perampingan

44. ITERASI = . . . . . . . .
A. Interaksi
B. Identifikasi
C. Perulangan
D. Hubungan
E. Sublimasi

45. LEGITIMASI = . . . . . . . .
A. Penghubung
B. Pengaturan
C. Pengikat
D. Pengesahan
E. Pengendalian

46. CERUK = . . . . . . . .
A. Lekuk
B. Simpang
C. Pusat
D. Tanda
E. Jurang

47. AFIRMASI = . . . . . . . .
A. Penerbitan
B. Perlakuan
C. Penegasan
D. Penentuan
E. Penekanan

48. REKOGNISI = . . . . . . . .
A. Pengakuan
B. Pengembalian
C. Tuntutan
D. Perubahan
E. Pemberitahuan

49. HOSTES = . . . . . . . .
A. Pramusyahwat
B. Pramuria
C. Pramuniaga
D. Pramusaji
E. Pramugari

50. KLARIFIKASI = . . . . . . . .
A. Permintaan
B. Pengaturan
C. Klasifikasi
D. Penentuan
E. Penjelasan

51. JENGGALA = . . . . . . . .
A. Hutan
B. Lebat
C. Sabana
D. Gurun
E. Bukit

52. SABAN = . . . . . . . .
A. Pernah
B. Sejalan
C. Jarang
D. Tiap-tiap
E. Sekali

53. GANCU = . . . . . . . .
A. Golok
B. Timbangan
C. Karung
D. Serokan
E. Pengait

54. RELATIF = . . . . . . . .
A. Biasa
B. Statis
C. Pasti
D. Nisbi
E. Ukuran

55. TASIK = . . . . . . . .
A. Lembah
B. Danau
C. Rawa
D. Selat
E. Sungai

56. RANAH = . . . . . . . .
A. Domain
B. Asal
C. Hutan
D. Kampung
E. Tanah

57. NANAR = . . . . . . . .
A. Malu
B. Kosong
C. Bingung
D. Berani
E. Tajam

58. AGITATOR = . . . . . . . .
A. Pemerhati
B. Agli Pidato
C. Orator
D. Penghasut
E. Pembela

59. ENTITAS = . . . . . . . .
. A. Kualitas
B. Sumbangsih
C. Wujud
D. Jumlah
E. Tak terbatas

60. ANGOT = . . . . . . . .
A. Kumat
B. Seperti
C. Kacau
D. Andai
E. Atau

61. BABUT = . . . . . . . .
A. Sprei
B. Tikar
C. Matlas
D. Karpet
E. Permadani

62. HIBRIDASI = . . . . . . . .
A. Penyuburan
B. Penyilangan
C. Peristirahatan
D. Penjaringan
E. Unggulan

63. DEPENDENSI = . . . . . . . .
A. Mengharapkan
B. Subsidi
C. Tergantung
D. Swadaya
E. Mandiri

64. KUNYUK = . . . . . . . .
A. Gorila
B. Kera kecil
C. Kuda
D. Sial
E. Macan

65. AMBIGUITAS = . . . . . . . .
A. Makna lugas
B. Denotasi
C. Gamblang
D. Harfiah
E. Makna ganda

66. BIBLIOGRAFI = . . . . . . . .
A. Daftar pustaka
B. Biografi
C. Otobiografi
D. Taman pustaka
E. Daftar grafik

67. INSINUASI = . . . . . . . .
A. Memaki
B. Sinis
C. Intuisi
D. Halusinasi
E. Sindiran

68. TUNA GRAHITA = . . . . . . . .
A. Cacat mental
B. Tidak mengetahui
C. Cacat tubuh
D. Tak bergairah
E. Tuli

69. NEGOSIASI = . . . . . . . .
A. Musyawarah
B. Perundingan
C. Kongres
D. Konferensi
E. Damai

70. EVOKASI = . . . . . . . .
A. Penyelamatan
B. Evakuasi
C. Menggugah Rasa
D. Provokasi
E. Perasaan

71. BUBUT = . . . . . . . .
A. Urut
B. Potong
C. Cabut
D. Asah
E. Poles

72. ALGORITMA = . . . . . . . .
A. Alternatif
B. Prosedur Pemecahan
C. Aritmatika
D. Irama Nada
E. Software

73. INSOMNIA = . . . . . . . .
A. Istirahat
B. Tak bisa duduk
C. Tak bisa istirahat
D. Tak bisa tidur
E. Tidur

74. PROMOVENDUS = . . . . . . . .
A. Pengajuan proposal
B. Calon Magister
C. Calon Doktor
D. Promotor
E. Teknologi tepat guna

75. DELIK = . . . . . . . .
A. Sembunyi
B. Duplik
C. Pelanggaran hukum
D. Kasus kriminal
E. Tindak asusila

76. DISTORSI = . . . . . . . .
A. Nondeskripsi
B. Penyalahgunaan
C. Kesalahpahaman
D. Pengurangan
E. Penyimpangan

77. PROMOSI = . . . . . . . .
A. Perkenalan
B. Pemasaran
C. Kenaikan pangkat
D. Iklan
E. Propaganda

78. INTERPELASI = . . . . . . . .
A. Penyisipan kata
B. Antar sistem
C. Interprestasi
D. Hak bertanya
E. Hak anggaran

79. GALAT = . . . . . . . .
A. Batas hitungan
B. Keliru
C. Cacat
D. Pendekatan
E. Hitungan

80. GENJAH = . . . . . . . .
A. Panen masal
B. Keserasian habitat
C. Kesamaan gen
D. Cepat ditanam
E. Cepat berbuah

81. HAYATI = . . . . . . . .
A. Menjiwai
B. Meresapi
C. Biologi
D. Botani
E. Hidup

82. DONASI = . . . . . . . .
A. Peranan
B. Distribusi
C. Bantuan
D. Kontribusi
E. Dana

83. KAMPIUN = . . . . . . . .
A. Ahli
B. Juara
C. Bintang
D. Terbaik
E. Lampion

84. BONUS = . . . . . . . .
A. Tunjangan
B. Diskon
C. Bantuan
D. Premi
E. Hadiah

85. IZIN = . . . . . . . .
A. Niscaya
B. Mesti
C. Hak
D. Biar
E. Wenang

86. IDENTITAS = . . . . . . . .
A. Jasmani
B. Ciri-ciri
C. Tauladan
D. Sidik jari
E. Gambar

87. RELUNG = . . . . . . . .
A. Dangkal
B. Panjang
C. Labirin
D. Ruang
E. Dalam

88. SPIRAL = . . . . . . . .
A. Melengkung
B. Lurus
C. Sulur Batang
D. Bulatan
E. Kawat

89. DIKTE = . . . . . . . .
A. Perintah
B. Imla
C. Diktator
D. Paksa
E. Arahkan

90. STAGNAN = . . . . . . . .
A. Sempit
B. Terbagi
C. Mulus
D. Lancar
E. Tersendat

91. INSTRUKSI = . . . . . . . .
A. Opini
B. Pembelajaran
C. Tuntunan
D. Suruhan
E. Arahan

92. LUGAS = . . . . . . . .
A. Lincah
B. Tepat
C. Langsung
D. Sederhana
E. Benar

93. PROGRESIF = . . . . . . . .
A. Mutakhir
B. Maju
C. Terdepan
D. Cepat
E. Kecanggihan

94. REKANAN = . . . . . . . .
A. Dagang
B. Perlindungan
C. Bisnis
D. Relasi
E. Kebohongan

95. PEDAR = . . . . . . . .
A. Pisah
B. Encer
C. Getah
D. Tajam
E. Getir

96. INTERPRETASI = . . . . . . . .
A. Perkiraan
B. Perkataan
C. Tafsir
D. Dugaan
E. Rekaan

97. MOTIF = . . . . . . . .
A. Wujud
B. Gambar
C. Pola
D. Motivasi
E. Semangat

98. MAYA = . . . . . . . .
A. Rabun
B. Teknologi
C. Khayalan
D. Alam
E. Nyata

99. MUFAKAT = . . . . . . . .
A. Setuju
B. Abstain
C. Musyawarah
D. Rapat
E. Demokratis

100. BAHTERA = . . . . . . . .
A. Rumah
B. Perahu
C. Sejahtera
D. Pernikahan
E. Bahagia

101. TIMPANG = . . . . . . . .
A. Sama rata
B. Tak seimbang
C. Ganjil
D. Kesal
E. Aneh

102. HOMOGEN = . . . . . . . .
A. Berbeda
B. Sejenis
C. Harmonis
D. Udara
E. Sepadan

103. KREASI = . . . . . . . .
A. Rasa
B. Ciptaan
C. Rencana
D. Kemampuan berfikir
E. Kepandaian menari

104. ANALOGI = . . . . . . . .
A. Tersusun
B. Perbandingan
C. Pengembangan
D. Telaah
E. Menguraikan

105. MANGKAK = . . . . . . . .
A. Bengkak
B. Mangkat
C. Bangga
D. Dongkol
E. Hampa

106. BARIER = . . . . . . . .
A. Pertahanan
B. Belokan
C. Sungkup
D. Puncak
E. Penghalang

107. LEGIUN = . . . . . . . .
A. Gabungan
B. Individu
C. Sipil
D. Armada
E. Pertahanan

108. INKUBASI = . . . . . . . .
A. Pengembangbiakan
B. Masa tunas
C. Merawat
D. Laju sel
E. Pengubahan

109. ENIGMA = . . . . . . . .
A. Semesta
B. Nyata
C. Bayangan
D. Klenik
E. Teka-teki

110. ELUSIF = . . . . . . . .
A. Terkaan
B. Sandi
C. Misterius
D. Dugaan
E. Terpencil

111. FRAGMEN = . . . . . . . .
A. Penggalan
B. Bagian
C. Sisi
D. Nukilan
E. Rangkaian

112. INTERDIKSI = . . . . . . . .
A. Pelarangan
B. Pengecualian
C. Persetujuan
D. Penyimpangan
E. Kesenjangan

113. DEPORTASI = . . . . . . . .
A. Perhubungan
B. Penurunan
C. Pengangkatan
D. Pengusiran
E. Pengawasan

114. EKSAK = . . . . . . . .
A. Nyata
B. Tunggal
C. Sesuai
D. Pasti
E. Terbukti

115. MEMBRAN = . . . . . . . .
A. Plasma
B. Inti
C. Selaput
D. Kelenjar
E. Saluran

116. GLOSARI = . . . . . . . .
A. Istilah
B. Kosakata
C. Daftar
D. Penjelasan
E. Rangkuman

117. PREVALENSI = . . . . . . . .
A. Umum
B. Khusus
C. Guncangan
D. Ketakutan
E. Senang

118. DISKREDIT = . . . . . . . .
A. Menghalau
B. Menepikan
C. Meminggirkan
D. Memojokkan
E. Merusak

119. ISRAF = . . . . . . . .
A. Mashur
B. Boros
C. Hemat
D. Bebas
E. Mustahil

120. KORVE = . . . . . . . .
A. Kapal
B. Diskon
C. Perjanjian
D. Kerja
E. Kejang

121. KONGSI = . . . . . . . .
A. Komunitas
B. Alamat
C. Perseroan
D. Ikatan
E. Organisasi

122. UGAHARI = . . . . . . . .
A. Mewah
B. Sederhana
C. Miskin
D. Kaya
E. Sabar

123. EVIDEN = . . . . . . . .
A. Berani
B. Semu
C. Nyata
D. Karakteristik
E. Pola

124. FEODAL = . . . . . . . .
A. Pribumi
B. Konservatif
C. Modern
D. Berkembang
E. Terpadu

125. BUSTAN = . . . . . . . .
A. Teras
B. Kebun
C. Butik
D. Jubah
E. Buruh

126. MANIFESTO = . . . . . . . .
A. Keuntungan
B. Investasi
C. Stabilitas
D. Korupsi
E. Deklarasi

127. ABOLISI = . . . . . . . .
A. Kepercayaan
B. Kepatuhan
C. Pemberian mandat
D. Penghapusan hukuman
E. Pemberian maaf

128. WAGON = . . . . . . . .
A. Rel
B. Gerbong
C. Roda
D. Upah
E. Bendungan

129. NISBAH = . . . . . . . .
A. Angka
B. Bilangan
C. Skala
D. Pecahan
E. Pembilang

130. KELIR = . . . . . . . .
A. Selubung
B. Jalur
C. Pemisah
D. Layar
E. Penahan

131. AVERSI = . . . . . . . .
A. Awam
B. Iri
C. Hobi
D. Anarki
E. Sombong

132. BOYAK = . . . . . . . .
A. Lalai
B. Hambar
C. Sedap
D. Segar
E. Layu

133. MUKADIMAH = . . . . . . . .
A. Prapendapat
B. Keterangan
C. Salam
D. Bagian
E. Penduhuluan

134. BENCANA = . . . . . . . .
A. Bantuan
B. Lawan
C. Bala
D. Rapat Sekali
E. Kawan

135. ADIKSI = . . . . . . . .
A. Reaksi
B. Ketagihan
C. Kebingungan
D. Fiksi
E. Afiksasi

136. TANGSI = . . . . . . . .
A. Sanksi
B. Tangkis
C. Tangkas
D. Barak
E. Logistik

137. OPINI = . . . . . . . .
A. Pengetahuan
B. Pendapatan
C. Pendapat
D. Jabatan
E. Jaminan

138. SWAKARYA = . . . . . . . .
A. Swakarsa
B. Swadaya
C. Hasil Karya Sendiri
D. Dengan Kekuatan Sendiri
E. Swasembada

139. VIBRASI = . . . . . . . .
A. Abrasi
B. Getaran
C. Fluktuasi
D. Dinamika
E. Vibrator

140. LINDU = . . . . . . . .
A. Rindu
B. Sendu
C. Kangen
D. Pilu
E. Gempa Bumi

141. KOLERASI = . . . . . . . .
A. Identifikasi
B. Gambaran
C. Sublimasi
D. Harapan
E. Hubungan

142. GESIT = . . . . . . . .
A. Lincah
B. Malas
C. Sombong
D. Ramah
E. Gembira

143. ELITIS = . . . . . . . .
A. Terpandang
B. Terpercaya
C. Terbaik
D. Terbatas
E. Terkaya

144. BAKU = . . . . . . . .
A. perkiraan
B. standar
C. umum
D. normal
E. asli

145. PROTESIS = . . . . . . . .
A. hipotetis
B. praduga
C. thesis
D. disertasi
E. buatan

146. DIKOTOMI = . . . . . . . .
A. dibagi dua
B. dua kepala
C. kembar dua
D. dua kekuatan
E. dwi fungsi

147. AGUN = . . . . . . . .
A. Gadai
B. Hutang
C. Simpan
D. Pinjam
E. Buang

148. ANDAL = . . . . . . . .
A. dampak
B. lingkungan
C. tangguh
D. bebal
E. terbelakang

149. NARATIF = . . . . . . . .
A. prosa
B. puisi
C. deskriptif
D. timbalbalik
E. terinci

150. KISI-KISI = . . . . . . . .
A. alat penangkap ikan
B. alat hitung
C. tabel
D. terali
E. pola kerja

151. RABAT = . . . . . . . .
A. tambahan gaji
B. potongan
C. keuntungan
D. pembayaran kembali
E. jera mengulangi

152. MUDUN = . . . . . . . .
A. problema
B. beradab
C. referensi
D. setuju
E. mufakat

153. PADUSI = . . . . . . . .
A. Pasangan
B. Pria
C. Perempuan
D. Surga
E. Suami

154. CITRA = . . . . . . . .
A. gambaran
B. dimensi
C. anggapan
D. imaginasi
E. mutu

155. BALA = . . . . . . . .
A. rapat sekali
B. bencana
C. bantuan
D. merasakan
E.melawan

156. WAHANA = . . . . . . . .
A. kebesaran tuhan
B. ruang angkasa
C. lawan dunia fana
D. sarana transportasi
E. eksistensi yang diakui

157. IMBASAN = . . . . . . . .
A. imaginasi
B. ikatan
C. ilusi isapan
D. isapan
E. dorongan

158. KEDAP = . . . . . . . .
A. keragu-raguan
B. rapat
C. tembus
D. kelambatan
E. penganan

159. PARTIKELIR = . . . . . . . .
A. tukang parkir
B. Partisan
C. Partisi
D. Swasta
E. Entrepeuner

160. PIALANG = . . . . . . . .
A. Makelar
B. Pemburu
C. Juragan
D. Guru
E. Pengembara

161. ANJUNG = . . . . . . . .
A. dayung
B. panggung
C. buyung
D. puji
E. angkat

162. KESAHIHAN = . . . . . . . .
A. keberlakuan
B. kesalahan
C. kematangan
D. kemantapan
E. kebenaran

163. INTERASI = . . . . . . . .
A. perulangan
B. hubungan
C. interaksi
D. sublimasi
E. identifikasi

164. DAUR = . . . . . . . .
A. baur
B. produk
C. tingkatan
D. proses
E. siklus

165. MOTILITAS = . . . . . . . .
A. angka kematian
B. sebangsa hewan
C. gerak
D. dorongan
E. pukulan

166. RENDEZVOUZ = . . . . . . . .
A. persetujuan
B. rahasia
C. pertemuan
D. penyusupan
E. sayang

167. NABATI = . . . . . . . .
A. hewani
B. hayati
C. kodrati
D. botani
E. insani

168. IMSOMNIA = . . . . . . . .
A. tidur
B. cemas
C. sedih
D. tak bisa tidur
E. kenyataan

169. TRANSENDENTAL = . . . . . . . .
A. bergerak
B. berpindah
C. kesinambungan
D. abstrak
E. tembus pandang

170. TANUR = . . . . . . . .
A. Jamur
B. Kotoran hewan
C. perapian
D. Pakaian kuda
E. Perkakas tukang

171. ASUMSI = . . . . . . . .
A. kesimpulan
B. ramalan
C. anggapan
D. perbandingan
E. rekaan

172. MENGECOH = . . . . . . . .
A. mengaduk
B. mengakali
C. berbuat curang
D. membuat kacau
E. memotong kecil-kecil

173. DITENGGAK = . . . . . . . .
A. disepak keatas
B. ditendang dengan bangga
C. dipotong melintang
D. ditelan bulat-bulat
E. diminum sedikit-sedikit

174. SUTRADARA = . . . . . . . .
A. pemimpin acara
B. penulis naskah
C. pengatur skenario
D. manager tontonan
E. pengarah adegan

175. PEMUGARAN = . . . . . . . .
A. pemeliharaan
B. pembongkaran
C. pembangunan
D. perbaikan
E. pelestarian

176. RANCU = . . . . . . . .
A. canggung
B. kacau
C. jorok
D. tidak wajar
E. semu

177. INTERUPSI = . . . . . . . .
A. Penyelaan
B. Penulisan
C. Penghasilan
D. Penundaan
E. Perlawanan

178. KOMITMEN = . . . . . . . .
A. Perjanjian
B. Persamaan
C. Kesepakatan
D. Ketaatan
E. Konsekuen

179. MENGOLEKSI = . . . . . . . .
A. mengirimkan
B. menempelkan
C. mengurutkan
D. mengumpulkan
E. Mengoreksi

180. KOALISI = . . . . . . . .
A. Persetujuan
B. Perbandingan
C. Persamaan
D. Penggabungan
E. Keselarasan

181. FOBIA = . . . . . . . .
A. Perasaan
B. Rasa takut
C. Mimpi Buruk
D. Tidak Bisa Tidur
E. kekuatan

182. AGITASI = . . . . . . . .
A. Ancaman
B. Permusuhan
C. Hasutan
D. Perlawanan
E. Penyerangan

183. SENTRAL = . . . . . . . .
A. Pokok
B. Pusat
C. Tengah
D. Ujung
E. Penting

184. EVALUASI = . . . . . . . .
A. Ujian
B. Pelajaran
C. Perbandingan
D. Perumusan
E. Penilaian

185. DEJURE = . . . . . . . .
A. Berdasar Kebiasaan
B. Berdasar Hukum
C. Berdasar Adat Istiadat
D. Berdasar Peraturan
E. Berdasar Kebijkan

186. MILITAN = . . . . . . . .
A. Anti penindasan
B. Ideologi
C. Agresif
D. Brutal
E. Penggolongan

187. MENJAJAKAN = . . . . . . . .
A. menjual
B. membagi
C. membawa
D. memberi
E. mencoba

188. PARADOKSAL = . . . . . . . .
A. Sejalan
B. Seiring
C. Ideal
D. Kontras
E. Konsisten

189. PEMBATASAN = . . . . . . . .
A. Wanita
B. Halus
C. Damu
D. Restriksi
E. Alim

190. HARTA BENDA = . . . . . . . .
A. Mal
B. Bencana
C. Zakat
D. Warisan
E. Sedekah

191. CIRI = . . . . . . . .
A. Watak
B. Jiwa
C. Karakteristik
D. Tabiat
E. Akhlak

192. TELITI = . . . . . . . .
A. cermat
B. ceroboh
C. cepat
D. ringkas
E. periksa

193. MENUNGGU = . . . . . . . .
A. mengharap
B. menanti
C. menyertai
D. merayu
E. melalui

194. SINTESIS = . . . . . . . .
A. Disertasi
B. Praduga
C. Thesis
D. Hipotesis
E. Buatan

195. DESKRIPTIF = . . . . . . . .
A. Puisi
B. Prosa
C. Naratif
D. Dedukatif
E. Gambaran

196. GAMBARAN = . . . . . . . .
A. Dimensi
B. Imajinasi
C. Harapan
D. Anggapan
E. Citra

197. TEMPAT = . . . . . . . .
A. Piringan hitam
B. Loka
C. Kebun
D. Bulan
E. Tanggal

198. KELAKAR = . . . . . . . .
A. Marah
B. Seloroh
C. Senang
D. Biasa
E. Rumit

199. ELASTIS = . . . . . . . .
A. Kaku
B. Plastik
C. Karet
D. Luwes
E. Keras

200. GUGAT = . . . . . . . .
A. Suruh
B. Paksa
C. Ambil
D. Marah
E. Tagih

Jangan lupa bookmark halaman ini agar sewaktu waktu anda dapat dengan mudah kembali berlatih menjawab soal disini.

Butuh waktu yang tidak sedikit untuk memposting artikel Latihan Online Soal TIU CPNS Sinonim Persamaan Kata di atas, namun hanya sebentar bagi anda jika mau membagikannya ke teman anda. Silahkan bagikan ke yang lain demi kebaikan bersama.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar

Yuk Follow Sidaring

Selamat datang di blog sidaring, semoga semua artikel yang kami sajikan disini dapat bermanfaat, dapatkan update informasi langsung ke smartphone anda dengan Follow blog kami, terimakasih.